Kongres Obywatel Senior

Kongresy „Obywatel Senior" odbywają się w Parku Śląskim od 2012 roku – Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Organizują je Fundacja Park Śląski oraz Park Śląski. Patronują: Prezydent RP Bronisław Komorowski (I Kongres), Para Prezydencka (III Kongres) i Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz.

kongres

W czasie Kongresów seniorzy z całej Polski, przedstawiciele organizacji senioralnych, politycy, samorządowcy oraz osoby tą tematyką zainteresowane dyskutują m.in. o prawach osób starszych, ich finansach, bezpieczeństwie, sposobach mówienia o starości, solidarności międzypokoleniowej, seniorach na świecie.

Od 2014 roku debatujemy też o tym, jak powinny funkcjonować gminy, by być przyjazne dla swych starszych mieszkanców. Mówimy o: przestrzeni publicznej, transporcie, obyczajowości, dostępie do informacji, kształceniu ustawicznym, pracy, warunkach mieszkaniowych, partycypcji społecznej, szacunku – wszystko w kontekście osób starszych, ich potrzeb i oczekiwań. Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom, której Fundacja jest członkiem, na Kongresach wręcza takim gminom certyfikaty.

Kongresy to też aktywizowanie seniorów. Fachowcy i wolontariusze Parkowej Akademii Wolontariatu (też fachowcy!) zapraszają wtedy na: fitness, zumbę, latino dance, nordic walking, treningi rowerowe, biegowe, wycieczki po Parku, warsztaty rękodzieła...

Pierwszy Kongres został nominowany do prestiżowej Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w kategorii Partnerstwo Samorządów, a Park Śląski za jego organizację otrzymał nagrodę specjalną Wojewody Śląskiego „Ślaskie na 5".

Więcej na http://obywatelsenior.pl

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań 

tymczasowo zawieszone

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice