Akademia Bioróżnorodności

 „Akademia Bioróżnorodności" jest formą realizacji stałego programu edukacji ekologicznej prowadzonego przez Fundację Park Śląski. Jego głównym celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rzetelnej edukacji o bioróżnorodności i osobistego doświadczania bioróżnorodności.

ornitologia

 

Cel ten realizujemy przez:
- prowadzenie warsztatów przyrodniczych, ornitologicznych, ogrodniczych, dendrologicznych,
- prowadzenie warsztatów z mikroskopami i sprzętem laboratoryjnym,

- prowadzenie warsztatów "Zjawiska fizyczne w przyrodzie",

- prowadzenie warsztatów z robotyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
- opracowywanie materiałów edukacyjnych i wystaw o bioróżnorodności w Parku Śląskim,
- organizowanie obchodów świąt ekologicznych a w ich ramach warsztatów ekologicznych, pogadanek, wykładów, prelekcji prowadzonych przez naukowców, autorów filmów i książek przyrodniczych, studentów oraz ngo- liderów ekologii.
- zbudowanie stałego zespołu naukowców -ekologów i edukatorów oraz organizacji ekologicznych realizujących edukację ekologiczną w Parku Śląskim,

- organizowanie konferencji naukowych.

Projekt „Akademia bioróżnorodności" to bardzo trwałe efekty- zbudowanie bazy dydaktycznej i zespołu naukowców i ekologów do szerokiego wykorzystywania przez szkoły, przedszkola, organizacje ekologiczne.

Projekt jest realizowany we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań 

tymczasowo zawieszone

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice