Misja fundacji

Misją fundacji jest inicjowanie i wspieranie różnorodnych działań i koncepcji podejmowanych w Parku Śląskim, przy dużym zaangażowaniu potencjału, jaki drzemie w społecznościach lokalnych.
biboard
Fundacja podejmuje działania lokalne, wojewódzkie, ogólnopolskie. Działania adresowane są głównie do osób starszych, wolontariuszy, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz liderów ngo. Główne obszary naszej dotychczasowej działalności to:
- wolontariat i społeczeństwo obywatelskie
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
- edukacja ekologiczna i ochrona przyrody
- kultura i sztuka
- sport i turystyka
- zdrowie

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań 

tymczasowo zawieszone

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice