Ludzie fundacji

Zarząd Fundacji:
 
 Robert Kłosowski
Prezes Zarządu Fundacji
 
Rada Fundacji:
Agnieszka Bożek
Przewodniczący Rady
 
Maciej Gabryś
Joanna Łoś-Paluszkiewicz
Członkowie rady
 

 

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań 

tymczasowo zawieszone

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice