#FundacjazTobawDomu cz. 16: Po drugiej stronie okna

 

Okno od marca stało się w naszym kraju symbolem epidemii koronawirusa: bo ludzie zamknięci w domach tylko w ten sposób „wychodzą na zewnątrz”, kontaktują się ze sobą; kiedy policja sprawdza objętych kwarantanną, ci pokazują się w oknach; ludzie w oknach dziękuję służbie zdrowia za poświęcenie, urządzają koncerty, przez okna przekazujemy sobie zakupy. Dziś pokazujemy „Po drugiej stronie okna” – filmową opowieść przygotowaną przez zaprzyjaźnionego z Fundacją operatora Jana Zuba

Do zobaczenia przez okno KLIKNIJ TU

 

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań 

tymczasowo zawieszone

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice