Za nami V Konferencja Naukowa

V Konferencja Naukowa poświęcona będzie dylematom przyrodników, osób zarządzających zielenią,pasjonatów, ekologów, edukatorów i osób korzystających z terenów zielonych. Adresowana jest głównie do pracowników naukowych uczelni przyrodniczych, ale też edukatorów, nauczycieli, liderów ekologicznych organizacji pozarządowych. Konferencja uzyskała dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Udział w konferencji jest bezpłatny.

PATRONATY NAUKOWE:

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. Leszek Marynowski – Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego

Rada ds. różnorodności biologicznej Parku Śląskiego

PARTNERZY:

firma szkoleniowo-doradcza Moderator sp z o.o. we Wrocławiu

firma PwC Service Delivery Center w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

Anna Poraj – Fundacja Park Śląski;
dr Barbara Bacler-Żbikowska – Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa SUM, Fundacja Park Śląski;
dr Katarzyna Kowalik – Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa SUM, Fundacja Park Śląski,
Klaudia Cebulska – Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Fundacja Park Śląski,
Patrycja Bieniek – Fundacja Park Śląski
Rafał Zduńczyk – Fundacja Park Śląski

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW I PRELEGENTÓW:
Lista zgłoszeń zamknięta 5 X 2019

Program konferencji:

 

09.00-10.00

Rejestracja w biurze konferencji, serwis kawowy

10.00 -10.30

Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości

Anna Poraj, Dyrektor organizacyjny Konferencji, Fundacja Park Śląski

10.30-11.00 Dlaczego człowiek niszczy przyrodę?;dr Ryszard Kulik; Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
11.00-11.20 Postrzeganie przyrody, krótka opowieść z wątkiem osobistym; dr Grzegorz Tończyk; Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców
i Hydrobiologii
11.20-11.50 Czego potrzebuje polska szkoła w epoce antropocenu?;prof. dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
11.50-12.00 Dyskusja, pytania
12.00-12.30 Sesja posterowa (tematy posterów w osobnym zestawieniu), przerwa kawowa
12.30-12.50 Ekoton naturalny i antropogeniczny - jego znaczenie dla bioróżnorodności
i gospodarki człowieka
;mgr Justyna Czaja, dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
12.50-13.10 Czy dobrze mieć sąsiada? Pająki i ludzie; dr hab. Agnieszka Babczyńska,
mgr Agnieszka Molenda, dr Marta Sawadro; Uniwersytet Śląski
w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
13.10-13.30 Inwazje roślinne: niewidzialny wróg, realne zagrożenie?;mgr Robert Hanczaruk, dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba, dr hab. Wojciech Bąba,
dr Agnieszka Błońska; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
13.30-13.50 Inwazje biologiczne w miejskich dolinach rzecznych. Studium przypadku
z Doliny Kłodnicy (Wyżyna Śląska)
;mgr Robert Hanczaruk, mgr Klaudia Cebulska; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
13.50-14.00 Dyskusja, pytania
14.00-15.00 Sesja posterowa (tematy posterów w osobnym zestawieniu), ciepły posiłek
15.00-15.20 Znaczenie rezerwatów przyrody Beskidu Żywieckiego dla zagrożonych gatunków ptaków w Europie;mgr Michał Szlęzak, dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek, Nina Stolarczyk; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
15.20-15.40 Dlaczego dzieci powinny przebywać w lesie? O rozwoju psychoruchowym dzieci w kontakcie z przyrodą;dr Magdalena Christ; Uniwersytet Śląski
w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Fundacja „Czas na Las”, Polski Instytut Przedszkoli Leśnych
15.40-16.00 Miasto i natura w XXI wieku: różne oblicza „dziczy”; dr inż. Kasper Jakubowski; Fundacja Dzieci w Naturę
16.00-16.30 Dyskusja, pytania
16.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Sesja posterowa godz. 12.00-12.30 i 14.00-15.00

 

 • Mądre Zwierzę; mgr Monika Badowska; Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
 • Odkrywanie piękna przyrody przez dzieci i młodzież na zajęciach pozalekcyjnych;
  mgr Agnieszka Kowalczyk; Pałac Młodzieży w Katowicach
 • Flora wybranych potoków górskich o różnym stopniu antropopresji na przykładzie potoków fliszowych Południowej Polski; mgr Dariusz Halabowski, dr hab. Iga Lewin, dr. inż. Szymon Jusik, mgr Agnieszka Sowa; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Występowanie szczeżui wielkiej (Anodonta cygnea) największego polskiego małża
  w Parku Śląskim
  ; mgr Klaudia Cebulska, mgr Adrianna Lisowska, Martyna Danisz; Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Czy „uciekinierzy” z ogródków zagrażają roślinności nadrzecznej? Badania nad rozprzestrzenianiem się trzech inwazyjnych gatunków roślin (Aster novi-belgii, Helianthus tuberosus, Parthenocissus inserta) w dolinie Kłodnicy (Wyżyna Śląska); mgr Robert Hanczaruk, dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba, dr hab. Wojciech Bąba; Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Inwazyjne gatunki roślin Obniżenia Górnej Warty jako potencjalne źródło surowców leczniczych; dr Katarzyna Kowalik; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Pozyskiwanie surowców zielarskich jako sposób zwalczania roślin inwazyjnych; Kacper Grzywnowicz, dr Katarzyna Kowalik; Śląski Uniwersytet Medyczny
  w Katowicach
 • Inwazja szrotówka lipowiaczka w województwie śląskim; dr hab. Izabella Franiel, mgr Tomasz Wieczorek; Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Bogactwo przyrodnicze norweskiej tundry czy ocaleje?; dr Barbara Bacler-Żbikowska; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Wpływ ocieplenia klimatu na zanikanie stanowisk roślin leczniczych na przykładzie mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva-ursi; drBarbara Bacler-Żbikowska,
  dr hab. Adam Stebel; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Właściwości antyoksydacyjne wybranych gatunków mchów z terenu Polski;
  mgr Dorota Smolińska-Kondla, dr hab. Paweł Ramos, dr hab. Adam Stebel; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zastosowanie spektrofotometrii UV-Vis do oceny właściwości antyoksydacyjnych wodnych ekstraktów pozyskanych z Robinia pseudoacacia; Mateusz Broncel,
  dr hab. Paweł Ramos, prof. zw. dr hab. Barbara Pilawa; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zastosowanie analizy kolorymetrycznej do oceny wpływu promieniowania ultrafioletowego na wybrane zioła; Mateusz Broncel, dr hab. Paweł Ramos; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Wpływ warunków przechowywania na oddziaływanie z wolnymi rodnikami DPPH naparów pozyskanych z Thymi Herba; dr hab. Paweł Ramos, Mateusz Broncel,
  prof. zw. dr hab. Barbara Pilawa; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Antyoksydanty naturalne w kosmetologii;mgr Joanna Caputa, mgr Agnieszka Nikiel-Loranc; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Trucizna, która stała się lekarstwem; dr Weronika Wojnar, dr Katarzyna Kowalik, mgr Katarzyna Szałabska, dr hab. prof. SUM Ilona Kaczmarczyk-Sedlak; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Wpływ obecności związków fototoksycznych występujących u różnych gatunków polskich roślin leczniczych na organizm ludzki; Damian Pielorz, Paweł Stępień; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Rośliny lecznicze lasów Amazonii; Zuzanna Bartkiewicz, Michalina Jabłko, Anna Porębska, Rafał Sochacki, Kinga Walorska; Śląski Uniwersytet Medyczny
  w Katowicach.
 • Rośliny stosowane w terapii onkologicznej;Katarzyna Szczepaniak, Klaudia Chyc, Natalia Gruszka, Przemysław Ilków, Łukasz Górski; Śląski Uniwersytet Medyczny
  w Katowicach
 • Lek syntetyczny czy lek pochodzenia roślinnego? Przegląd surowców roślinnych stosowanych w profilaktyce hipertensji i choroby miażdżycowej; mgr Katarzyna Szałabska, dr Maria Zych, dr Weronika Wojnar, dr hab. prof. SUM Ilona Kaczmarczyk-Sedlak; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Problemy dermatologiczne a lek pochodzenia roślinnego; Magdalena Dejneka-Dynek, Nela Rudawiec, mgr Katarzyna Szałabska, dr Maria Zych, dr Weronika Wojnar,
  dr hab. prof. SUM Ilona Kaczmarczyk-Sedlak; Śląski Uniwersytet Medyczny
  w Katowicach
 • Surowce roślinne stosowane w profilaktyce chorób reumatycznych; Katarzyna Urbisz, Kinga Groch, mgr Katarzyna Szałabska, dr Maria Zych, dr Weronika Wojnar,
  dr hab. prof. SUM Ilona Kaczmarczyk-Sedlak; Śląski Uniwersytet Medyczny
  w Katowicach

 

 

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań 

tymczasowo zawieszone

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice