Oświadczenie Zarządu WPKiW S.A. z dn. 14.11.2012

::cck::2::/cck::
::introtext::

Ws. artykułu prasowego redaktora Witolda Gałązki pt. „To bubel, a nie ścieżka" opublikowanego w Gazecie Wyborczej Katowice (wyd. 10-11.11.2012 r.), a zawierającego nieprawdziwe informacje i spekulacje autora nie mające odzwierciedlenia w faktach.

Informujemy, że budżet projektu „Rozbudowa Infrastruktury aktywnych form turystyki Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie" wartości ok. 1,5 mln zł obejmował wykonanie czterech zadań: Dużej Pętli Rowerowej, ścieżki rolkowej, ścieżki Parkowa Mila oraz ścieżki zdrowia. Wykonanie części zadania – ścieżki zdrowia obejmowało koszt ok. 300 tys. zł.

Ścieżka zdrowia jest atrakcją skierowaną do osób preferujących wysiłek fizyczny polegający na treningu poszczególnych partii ciała na poszczególnych urządzeniach, pomiędzy którymi użytkownik przemieszcza się ruchem spokojnym. Ścieżka zdrowia nie jest typową trasą do biegania, bo trasę biegową wyznacza asfaltowa Śląska Mila. Wytyczne tworzenia ścieżki zdrowia są jasno określone zarówno we wniosku aplikacyjnym, jak i dokumentach przetargowych wykonawcy działania. Ani razu nie ulegały one zmianom. Całość składa się z trasy o utwardzonej powierzchni, żwirowej nawierzchni oraz 14 urządzeń wraz z tablicami z instrukcjami do ćwiczeń. Celowo do składu mieszanki nawierzchniowej nie zostały użyte funkcje pylaste, aby po opadach deszczu nie spowodowały zatrzymywania wody, wypłukiwania drobnych cząstek i w efekcie deformacji nawierzchni.

Wykonawca robót został wybrany w otwartej procedurze przetargowej i wykonał zadanie zgodnie z zamówieniem precyzyjnie określonym w dokumentach. Pełna dokumentacja tego działania niezmiennie pozostaje do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej WPKiW S.A. dostępnym również poprzez stronę internetową Parku. Autor nie zadał sobie trudu zerknięcia w te informacje. Dodajmy, że prace wykonawcze podlegały stosownym odbiorom potwierdzającym fachowość wykonania działania.

Przy ścieżce nie znajduje się żaden plac zabaw, przy którym – jak informuje autor – sprawdzał na miejscu wiarygodność informacji. Jest 14 urządzeń do ćwiczeń, a przy każdym tablica informacyjna z instruktażem użytkowania.

Ubolewać jedynie należy nad tym, że pogoń za sensacją oraz chęć przebicia się na łamy przeważyła w pracy red. Gałązki nad rzetelnym i biorącym pod uwagę fakty przygotowaniem artykułu. Po przesłaniu pytań Wiceprezesowi Zarządu WPKiW S.A., red. Gałązka został poinformowany, iż otrzyma na nie odpowiedź po zweryfikowaniu ich z dokumentami. Autor artykułu nie zdecydował się na nią poczekać. W zasadzie anonimowe dla Czytelnika źródło okazało się dla red. Gałązki jedynym wiarygodnym i wystarczającym do publikacji. Jak pokazało wiele przykładów ostatnich tygodni, informacje anonimowych źródeł pozostawione bez weryfikacji z faktami, powodują jedynie niepotrzebne zamieszanie i dezinformację.

Zarząd WPKiW S.A.

::/introtext:: ::cck::2::/cck::

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań 

tymczasowo zawieszone

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice