Zasadź swój 1% w Parku Śląskim

 

Zasadź 1% podatku w Parku Śląskim, przekaż 1% swojego podatku!

Jak to zrobić?

Wystarczy wpisać w rozliczeniu podatkowym w okienku "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego" nasz numer KRS: 0000439455.

 

 Co planujemy zrobić z otrzymanych środków?

1. Elektryczna taksówka po parku dla osób starszych.
2. Zakup nowych mikroskopów do Parkowego Laboratorium Bioróżnorodności.
3. Wytyczenie nowych ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Śląskiego.
4. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.
5. Obchody 70. urodzin Parku Śląskiego.
6. Sadzenie nowych drzew i krzewów w parku.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

 

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań 

tymczasowo zawieszone

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice