Konferencja naukowa - Przyroda dla człowieka. Człowiek dla przyrody.

IV Konferencja Naukowa, tym razem poświęcona będzie dylematom przyrodników, osób zarządzających zielenią,pasjonatów, ekologów, edukatorów i osób korzystających z terenów zielonych. Adresowana jest głównie do pracowników naukowych uczelni przyrodniczych, ale też edukatorów, nauczycieli, liderów ekologicznych organizacji pozarządowych. Konferencja uzyskała dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Udział w konferencji jest bezpłatny. uwaga! lista zgłoszeń prelegentów i uczestników zamknięta w dniu 2 X 2018

 

PATRONATY NAUKOWE:

prof. dr hab. Zofia Piotrowska - Seget - Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki - Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Rada ds. różnorodności biologicznej Parku Śląskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

Anna Poraj – Fundacja Park Śląski; Barbara Bacler-Żbikowska – Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa SUM, Fundacja Park Śląski; Emilia Grzędzicka –Polska Akademia Nauk, Fundacja Park Śląski; Katarzyna Kowalik – Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa SUM, Fundacja Park Śląski, Klaudia Cebulska – Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Fundacja Park Śląski, Patrycja Bieniek – Fundacja Park Śląski

09.00-10.00

Rejestracja w biurze konferencji, serwis kawowy

10.00 -10.30 Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości
10.30-11.00

Co przyroda do nas mówi?

dr hab. Adam Rostański, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach

11.00-11.30

Estetyczno-funkcjonalne kształtowanie zieleni jako czynnik degradujący bioróżnorodność.

dr hab. inż. arch. prof. nzw. Pol. Śl. Krzysztof M. Rostański, Politechnika Śląska

11.30-12.00 Zmiany klimatu a kondycja przyrody – naukowcy ostrzegają
 1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
12.00-12.30 Sesja posterowa (tematy posterów w osobnym zestawieniu), przerwa kawowa
12.30-12.50

Czy parki miejskie powstałe kilka dekad temu są wystarczające do niwelowania współczesnego smogu? Podsumowanie dwóch kampanii edukacyjnych Fundacji Park Śląski dla czystego powietrza

dr Emilia Grzędzicka, Fundacja Park Śląski, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

12.50-13.10

Konsiliencja: jedność nauki we wsparciu procesu edukacji środowiskowej

dr Paweł M. Owsianny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nadnotecki Instytut UAM w Pile

13.10-13.30

Idea leśnych przedszkoli w Polsce – przykłady podejmowanych działań

dr Magdalena Christ, Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii

13.30-13.50

Ważki i ludzie

dr Grzegorz Tończyk, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego, Sekcja Bentologiczna Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

13.50-14.50

Sesja posterowa (tematy posterów w osobnym zestawieniu), ciepły posiłek

15.00-16.30 Równoległe sesje referatowe w dwóch salach:
Sala 119
 • Wpływ zrzutu dołowych wód kopalnianych na wybrane grupy organizmów wodnych
  w rzece Bolinie

mgr Dariusz Halabowski, dr hab. Iga Lewin, mgr Agnieszka Sowa, Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Hydrobiologii

 • Atlas motyli dziennych Łodzi

Robert Sobczyk, Krzysztof Pabis, Grzegorz Wieczorek, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki

 • Człowiek a królestwo grzybów

mgr Łukasz Fuglewicz

 • Dylemat ptasiarza-czy dokarmiać ptaki?

Michał Szlęzak, Magdalena Zarzycka, Nina Stolarczyk, Zbigniew Wilczek, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Sala 121
 • Znaczenie strefy ekotonowej jako Leśnych Gospodarstw Węglowych w kompensowaniu wzrostu dwutlenku węgla w atmosferze.

mgr Justyna Czaja, Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 • Zmienność koncentracji pyłu PM10 w wybranych aglomeracjach miejskich w Polsce

mgr Rafał Bielecki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 • Co może dać mieszkańcom zieleń miejska i jak ją właściwie pielęgnować?

mgr Jolanta Luźniak, mgr Robert Hanczaruk, Zakład Ekologii Roślin, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

 • Zapraszając nieproszonych gości-zależności między zmianami w strukturze użytkowania gruntów a inwazjami biologicznymi oraz ich wpływ na jakość usług ekosystemowych

mgr Robert Hanczaruk, mgr Jolanta Luźniak, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski

16.30-17.00

Jaka czeka nas przyszłość

dr n. hum. Ryszard Kulik, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

17.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

 

Sesja posterowa godz. 12.00-12.30 i 13.50-14.50

 

 • Zgrupowania wrotków w wybranych typach abiotycznych rzek o różnym stopniu przekształceń antropogenicznych

mgr Dariusz Halabowski, dr hab. prof. UŚ Irena Bielańska-Grajner, dr hab. Iga Lewin, mgr Agnieszka Sowa, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Hydrobiologii

 • Krajowe rośliny lecznicze w Farmakopei polskiej XI

dr n. farm. Barbara Bacler-Żbikowska, Zuzanna Bartkiewicz, Filip Kloc, Michalina Jabłko, Anna Kobiela, Kamila Ibrom, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Studenckie Koło Naukowe CEDRO

 • Znaczenie drobnych zbiorników wodnych w zachowaniu różnorodności fauny dennej na obszarach miejskich

mgr Klaudia Cebulska, mgr Adrianna Lisowska, Kamil Cebulski, Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Hydrobiologii

 • Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (ang. UAV) w monitoringu zwierząt

mgr inż. Paulina Strejczek-Jaźwińska, dr hab. inż. Piotr Wężyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • Bezpieczny Szlak - analizy GIS ryzyka na szlakach turystycznych w oparciu o zobrazowania satelitarne PlanetScope oraz LiDAR.

mgr inż. arch. kraj. Karolina Zięba-Kulawik, dr hab. inż. Piotr Wężyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • Oczekiwania jeźdźców konnych względem infrastruktury jeździeckiej szlaków konnych na terenach administrowanych przez PGL Lasy Państwowe

mgr inż. Jakub Jaźwiński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 • Naturalne terapie- zioła stosowane w okresie zwiększonej zachorowalności na przeziębienie
  i w stanach osłabienia organizmu

Katarzyna Szałabska, mgr Weronika Wojnar, dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak prof. nadzw. SUM, Śląski Uniwersytet Medyczny

 • Przyroda Parku Śląskiego jako panaceum

mgr Małgorzata Zarzycka, Nina Stolarczyk, Michał Szlęzak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Adaptogeny jako naturalne wsparcie dla organizmu

Agnieszka Lichota, Mateusz Wasiak, mgr Weronika Wojnar, dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak prof. nadzw. SUM, Śląski Uniwersytet Medyczny, Studenckie koło naukowe przy Katedrze Farmakognozji,

 

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań:

 • Kongres Obywatel Senior na trawie, sobota 18 maja – szczegóły Ewa
 • Noc Muzeów w Skansenie, sobota 18 maja – szczegóły Ewa

 

 

winieta-parkowa

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice