ZAKOŃCZONE ZAPISY na warsztaty w Akademii Bioróżnorodności III i IV kwartał

UWAGA- ZAPISY ZAKOŃCZONE, BRAK MIEJSC NA WARSZTATACH W ROKU 2017

Informacje ogólne:
1. Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży, w wieku od 4 do 19 lat. Zajęcia laboratoryjne i z odnawialnych źródeł energii adresowane są do dzieci powyżej 8 roku życia
2. Jednocześnie w warsztacie uczestniczyć może maksymalnie 15 osób. Jeżeli grupa liczy więcej uczestników, prowadzimy równolegle dwa lub trzy różne warsztaty a potem rotacyjnie dokonujemy zmiany
3. Zajęcia odbywają się w dniach nauki szkolnej, w godzinach 9.00-13.00 lub innych, po indywidualnym uzgodnieniu. Konkretną datę zajęć zaproponujemy w mailu potwierdzającym przyjecie zgłoszenia
4. Zajęcia terenowe odbywają niezależnie od warunków atmosferycznych w terenie
5. W naszej ofercie znajdują się warsztaty:
* ogrodnicze (maj-lipiec),
* laboratoryjne (wykonywanie preparatów, zasady mikroskopowania),
* ornitologiczne (terenowe, obserwacja ptaków przez lornetki, rozpoznawanie ptaków),
* dendrologiczne (rozpoznawanie pospolitych i rzadkich gatunków drzew),
* ekologiczne (recycling, tropy zwierząt),
* z odnawialnych źródeł energii (budowa elektrowni wiatrowej lub słonecznej z klocków Lego)
6. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z konkretnej dziedziny, treści zajęć są kompatybilne z programem nauczania na danym poziomie edukacyjnym
6. Dzięki dofinansowaniu z WFOSiGW w Katowicach udział w warsztatach jest nieodpłatny.

 

 

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań:

Zielono mi, czyli prace ogrodniczo-pielęgnacyjne - szczegóły Ewa

Budowanie budek lęgowych dla ptaków - szczegóły Ania

 

 

 

winieta-parkowa

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice