Za nami SpinDay 2016

IMG 0272IMG 0201IMG 0356IMG 0347IMG 0310

 

 

 

 

 

IMG 0217

Fundacja Park Śląski aktywnie uczestniczy w porozumieniu instytucji non-profit ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji.Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN powstało w 2013 roku jako oddolna inicjatywa uczestników corocznej konferencji Interakcja-Integracja (organizowanej od 2007r.). Do SPiNu należą różnego rodzaju instytucje – centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Zachęcamy do krytycznego i kreatywnego myślenia, budowania poczucia podmiotowości i odpowiedzialności, wspomagamy lepsze rozumienie nauki i inspirujemy dialog społeczny na jej temat. Członkowie SPiN realizują ten cel, wybierając odpowiednie dla charakteru ich instytucji formy działalności adresowane do publiczności w różnym wieku – od przedszkolaków po seniorów. Jednocześnie zgodnie z przyjętymi w Porozumieniu założeniami członkowie SPiN ustanawiają wysokie standardy, dzieląc się dobrymi praktykami, współdziałają programowo, planując akcje także ogólnopolskie, budują pozycję do uczestnictwa w debacie publicznej jako głos środowiska, współdziałają w poszukiwaniu finansowania dla wspólnie planowanych projektów. Współpraca członków SPiNu dotyczy różnych aspektów ich działań, np. wymiany interaktywnych wystaw, współdziałania w projektach, konsultacji itp.
10 listopada (i dodatkowo 17 XI) po raz pierwszy świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki! Na życzenie rodziców nasz SpinDay odbywał się  też w wersji sobotniej.. Zobaczcie, jak cały świat świętował razem z nami http://www.iscsmd.org/map/     

 

Potrzebni wolontariusze

Potrzebni wolontariusze do zorganizowania:

1. Klubu Książki Mówionej w Szpitalu Geriatrycznym informacje i zgłoszenia u Ewy, tel.666031514

2. obsługi depozytu Biegu Wiosennego 11 III informacje i zgłoszenia u Ewy, tel.666031514

3. obsługi Powitania Wiosny 21 III 2018 informacje i zgłoszenia u Ani, tel.666031192

 

 

winieta-parkowa

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice