Konferencja Naukowa 22 X 2016

Fundacja Park Śląski zakończyła przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konferencji naukowej Edukacyjna rola parków miejskich i innych obiektów przyrodniczych. Konferencja odbędzie się 22 października 2016 roku w Chorzowie, w Parku Śląskim i jest adresowana do naukowców, doktorantów, pracowników dydaktycznych parków i liderów ekologicznych organizacji pozarządowych. Głównym tematem są zarówno możliwości i dobre praktyki w zakresie edukacji realizowanej w obiektach przyrodniczych jak też problemy i zagrożenia, z jakimi na co dzień w tym zakresie można się spotkać.

 Liczymy, że wspólnie uda nam się wypracować pomysły i metody na ciekawą, niepowtarzalną i skuteczną edukację najmłodszych w powiązaniu z naturalnym kontaktem z naturą i wykorzystaniem możliwości najbliższego, naturalnego środowiska. Konferencja uzyskała dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Patronat naukowy nad konferencją objęły: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 PROGRAM_KONFERENCJI.doc

 

              

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań:

Zielono mi, czyli prace ogrodniczo-pielęgnacyjne - szczegóły Ewa

Budowanie budek lęgowych dla ptaków - szczegóły Ania

 

 

 

winieta-parkowa

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice