Sprawozdania za rok 2015

29 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Fundacji, podczas którego przyjęto sprawozdanie z działalności zarządu Fundacji w roku 2015 oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2015 i udzielono absolutorium zarządowi Fundacji za rok 2015. Zatwierdzone sprawozdania już dostępne http://fundacja.parkslaski.pl/home/dokumenty.html

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań:

Zielono mi, czyli prace ogrodniczo-pielęgnacyjne - szczegóły Ewa

Budowanie budek lęgowych dla ptaków - szczegóły Ania

 

 

 

winieta-parkowa

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice