Partnerzy fundacji

Współpracują z nami:
- Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- MInisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach

- Urząd Miasta Katowice

- Urząd Miasta Chorzów

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie

- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

- Uniwersytet Śląski w Katowicach

- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

- Szpital geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
- MOPS Katowice
- Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
- PKM Katowice Sp. z o.o.
- Tramwaje Śląskie S.A.
- KZK GOP
- Śląski Bank Żywności
- Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
- Planetarium Śląskie

- Śląski Ogród Zoologiczny

- Instytut Inicjatyw Pozarządowych
- Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam
- Stowarzyszenie „Kopalnia Sztuki"
- Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita
- Fundacja dla Śląska
- Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP
- Stowarzyszenie Ziemia i My
- Stowarzyszenie Sopel
- Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie
- Pracownia Edukacji Żywej
- Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
- Stowarzyszenie „Miasta w Internecie"
- Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub Gaja"
- Fundacja Ekologiczna Arka
- Fundacja Przyroda I Człowiek
- Fundacja Napraw sobie miasto

- Fundacja PZU
- Towarzystwo Kultury Teatralnej
- Fundacja Credo

- Stowarzyszenie Bona Fides

- Stowarzyszenie Przystanek
- City Rock Katowice
- Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach
- Caritas Archidiecezji Katowickiej
- Uniwersytety Trzeciego Wieku

- Wioska Rybacka

- Leśniczówka Rock’n’Roll Cafe

- Tropical Chorzów

- Cortland Sp z o.o.

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań 

tymczasowo zawieszone

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice